13 Apr
13Apr

Tatjana Ristovski till ambassadör för EPALE och Erasmus+ vuxenutbildning utnämnd våren 2023.

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Internationella Kvinnoföreningens värdegrund handlar om jämställdhet och inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället. Den röda tråden genom alla våra aktiviteter är lärande och kunskap som verktyg för ökad egenmakt och jämlikhet.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Vi har sedan 2017 förutom nationella projekt även drivit och driver många Erasmus + projekt. Erasmus + projekten är ett viktigt led och en fantastisk möjlighet för organisationens lärande och utveckling som helhet. Denna kunskap och erfarenhet vill jag sprida så att många fler aktörer blir en del av Erasmus + familjen.

Läs mer om de andra ambassadörerna här.


Från vänster: Tatjana Ristovski, Madline Arbid, Åke Larsson, Margaretha LindhKommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.