17 Feb
17Feb

EKONOMISK LÄSKUNNIGHET FÖR UNGA KVINNOR tillgodose behoven av ekonomisk läskunnighet hos unga kvinnor för ekonomisk inkludering. 

FLY-IN-projektet har nu genomförts av de fem partnerna från Sverige, Nordmakedonien, Storbritannien, Grekland och Cypern.  Projektet syftade till att utbilda ungdomsarbetare från olika finansinstitut och utbildningsorganisationer för att kunna hjälpa utsatta unga kvinnor till att bli ekonomiskt läskunniga. 

Vid slutmötet den 24-25 januari, som hölls tillsammans med det Nationella rådet för jämställdhet mellan kvinnor och män, diskuterades utvärderingen av projektet och rapporterna om projektets förvaltning, hållbarhet och ekonomi.  Partnerna kunde också fira resultatet av sitt hårda arbete. Nästa steg för Fly-IN-projektet diskuterades också så att arbetet med att hjälpa fler unga kvinnor kan fortsätta.

Partnerna kunde även diskutera de viktigaste resultaten av projektet som lyfts fram nedan.

Kolla in portalen här! 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.