20 Jan
20Jan

Sammanfattning 2022, IKF Malmö

2022 har varit ett fartfyllt år för IKF och alla de fantastiska kvinnor som deltagit i cirklar och projekt. IKF blev bl a nominerad till Svenska Jämställdhetspriset 2023.

All kunskap och sociala kontakter och glädje, alla de erfarenheter och det driv som skapats – har resulterat i inkludering och välbefinnande samt lett till nya samarbeten och nätverk och kanske framför allt – till studier och arbeten för våra deltagande kvinnor. Nedan en kort sammanfattning av en del av det vi arbetat med under året. Vi ser fram emot att ha med våra uppskattade medlemmar även under kommande år!

CIRKLAR:

Efter pandemin märker vi att våra deltagare nu börjar komma tillbaka till oss och är mer aktiva än någonsin. Vi har gjort studiebesök på bl a Ikea och Noaks Ark och Mosaik har kommit och hållit uppskattade föreläsningar om HIV och sexuell hälsa. Matlagningsgruppen har också kommit igång ordentligt och tilllagat många goda recept. Under hösten har det genomförts fokusgrupper med cirkeldeltagare om jämställdhet på initiativ från jämställdhetsmyndigheten. En dag i veckan hardeltagarna även fått möjlighet att bli cirkelledare. De har fått ta del av IKF:s cirkelledar-material och förberett egna lektioner, vilket kvinnorna har tyckt varit både utvecklande och lärorikt. 

I år startade den arbetsinriktade studiecirkeln ”Barn och Unga”. Den resulterade i att många av deltagarna kommit ut i praktik och/eller fått jobb inom förskola. Den andra arbetsinriktadestudiecirkeln ”Vård och Hälsa” har fortsatt med goda resultat att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden inom vårdområdet. Av 9 deltagare har 4 fått jobb, 3 har gått vidare till utbildning och 1 har fått praktikplats.

PROJEKT:

I Projektet ”Alla Har Talang!” har ungdomarna haft en otrolig resa i år. De har utbildats inom entreprenörskap, utsetts till demokratiambassadörer och slutligen planerat det stora eventetMalmö Youth Forum 2022 som skapade positiva nätverk ungdomar emellan.

Projektet ”Bakgrund till Framtiden” avslutades i dec 2022. Det arbetsmarknadsinriktade projektet har haft fantastiska resultat då 48% av de sammanlagt 82 deltagarna kommit ut i arbete, 51% har gått vidare till studier. Alla metoder och nätverk som vi utvecklat under projektettas med i fortsatt arbete med att inkludera fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Titta gärna på den uppskattade filmen som vi producerat inom ramen för projektet, kommer i början av nästa år på IKF:s youtube-kanal.

Erasmus+ projekt: 

Cordoba, Lissabon, Bukarest och Thessaloniki var några av de destinationer som IKF reste till genom Erasmus plus-projekten 2022. IKF Malmö är just nu med i genomförandet av 7 europeiska projekt, alla relaterade till jämställdhet och integration. Vi kan stolt meddela att vi samarbetar med över 42 organisationer i Europa, som alla arbetar tillsammans för att göra skillnad!

Tillsammans med organisationen Hela Människan har vi startat ett projekt kring omvänt mentorskap för ensamstående mammor födda utanför EU. Projektet OMDU vill öka medvetenhet och kunskap kring inkludering och jämställdhet genom att kvinnorna blir mentorer för ledare inom både privat och offentlig sektor. Projektet genomförs med bidrag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Inclusion var ett kortare projekt som genomfördes mellan oktober-december och som inriktade sig på att ge ukrainska kvinnor ett sammanhang och stötta dem på vägen in i det svenska samhället och ut på arbetsmarknaden. De 18 kvinnorna som deltog i projektet kan gå in i de vanliga aktiviteterna på IKF efter projektets slut. 

IKF-PODDEN:

“Kvinnor i världen” heter IKF:s egen podd som startades under året av styrelsemedlemmarnaAnna-Karin Herbert och Douha Kermani. I podden diskuteras samhällsfrågor, jämställdhet och demokrati med spännande gäster. Lyssna på podden här: Kvinnor i världen (buzzsprout.com) eller på Spotify

KOMMANDE PROJEKT:

Lokal Valuta: Ett av Malmös största och mest framåtblickande köpcentrum. Handplockade kvinnor från IKF. En spansk professor i ekonomi. Tillsammans skapar vi ett unikt projekt där en så kallad lokal valuta cirkulerar och leder till inkludering, socioekonomiskt mervärde och nya insikter. Bollen är rullning; fortsättning följer!

Framtiden tillhör alla: Kreativitet, nyfikenhet och fantasi har ingen ålder. Våra drömmar är eviga! Framtiden tillhör alla heter vårt nya seniorprojekt där där tanken är att bryta ensamheten och engagera kvinnor 65+ som vill hitta på nya spännande saker tillsammans. Känner du någon senior som vill eller vill du själv komma hemifrån och träffa andra trevliga kvinnor? Hör av dig till info@ikf.se. 

Mammakraft - Arbetsmarknads- och socialnämnden ingår ett Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) med oss på IKF kring kursen Mammakraft. Genom Mammakraft får mammor till tonåringar möjlighet att prata med varandra och ta del av föreläsningar från familjebehandlare, skolkurator, polis, psykolog och socialsekreterare. Det ges möjlighet att diskutera bland annat oro kring omhändertagande av barn, föräldrarollen och våldsbejakande extremism.


På våra sociala medier lägger vi varje vecka upp inlägg om vad som händer i föreningen. Följ oss gärna där om ni inte redan gör det för att hålla er uppdaterade. 

Facebook: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Instagram: ikfmalmo

LinkedIn: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Vi ser fram emot ett minst lika framgångsrikt 2023.

Tack för att du är medlem i IKF Malmö, tillsammans gör vi skillnad!

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.