NEWMEN

Projektet syftar till att ta fram en utbildningsplan om alternativa maskuliniteter för att träna män på arbetsplatsen.

Läs mer  

FLY-IN: Addressing Financial Literacy needs of Young NEET women towards their financial INclusion

Utbildar unga kvinnor med för att kunna lära sig mer om ekonomi.

Läs mer  

UPSIM - Upskilling Pathways for Social Integration of Migrants

Utveckling av en utbildningsplattform för att främja inkludering och inträde på arbetsmarknaden för kvinnliga migranter med liten eller ingen utbildningsbakgrund.

Läs mer  

VICTORUPESI - Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration

Ett yrkesmässigt innovationsprojekt som använder teknik för att utveckla nya vägar för anställbarhet och social integration

Läs mer  

Young Women Leaders

Ett kompetenshöjande program genom en digital plattform med syftet att stärka unga kvinnor till att bli framtidens ledare

Läs mer  

Mumempreneurship

Ett projekt med syfte att utveckla färdigheter inom företagande för mammor med entreprenörsanda genom en spelapp

Läs mer  

SMS - Social Media Sisterhood

Hur kan vi använda sociala medier som ett verktyg för integration?

Läs mer  

ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students

Utveckling av de bästa metoderna för att lära sig andra språk

Läs mer  

SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

En visuell metodik för att stötta migranter samt bidra till ökat välbefinnande

Läs mer