Lokal Valuta - En Idéburen Innovation för Inkludering och Arbetsintegration

Hur kan en lokal valuta användas som katalysator för inkludering och jämlikhet?

Läs mer  

Care - Women and competence

Care syftar till att stötta ukrainska kvinnor att komma ut på den svenska arbetsmarknaden

Läs mer  

INCLUSION

Projektet syftar till att främja ukrainska kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i civilsamhället.

Läs mer  

Alla Har Talang

Ett utvecklande ledar- och mentorskapsprojekt baserat på ungas potential och styrkor. Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare i praktiken

Läs mer  

Bakgrund Till Framtiden

Att främja kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och deltagande i samhällslivet genom att stärka deras tillgång till sociala och professionella nätverk

Läs mer  

Equal

Vi ger en röst åt de kvinnor som står utanför jämställdhetsbegreppets norm genom bl.a. en normkritisk studie och ett metodmaterial. Hur skapar vi ett intersektionellt och inkluderande jämställdhetsarbete?

Läs mer  

Business Navigation in Sweden

Business Navigation in Sweden (BNS) är ett projekt som drevs 2016-2019 vars syfte var att hjälpa nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige.

Läs mer  

Tjejdriven

Mellan 2017-2020 har vi genom projektet Tjejdriven ökat tjejer- och unga kvinnors delaktighet i civilsamhället. Projektet var ett led i visionen att främja unga tjejers fritidssysselsättning och inspirera dem till att bli framtidens ledare

Läs mer  

Träffpunkt Lilith

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöd att närma sig arbetsmarknaden och det svenska samhället. Genom sina gemensamma erfarenheter och kunskaper hjälper de varandra och vidgar sina nätverk

Läs mer  

Bon Voice-metoden

Bon Voice är en dialogmetod som bidrar till nya perspektiv och tankegångar och där frågorna ofta blir fler än svaren, en dialog som stimulerar tankar och väcker nyfikenhet

Läs mer  

Carpe Sophia

Ett program där utrikesfödda kvinnor har fått stöttning att komma in på arbetsmarknaden. Syftet har varit att deltagarna ska kunna använda sin fulla kompetens i Sverige.

Läs mer