Tatjana Ristovski

Verksamhetsledare

Zainab Al Saadi

Deltagarkoordinator

Linn Cardell

Kommunikatör

Kajsa Huss Apetor

Föräldraledig

Balqis Khattab

Projektledare Alla Har Talang

Iulia Halangescu

Projektledare EU-projekten

Eira Malmros Manfrinato

Projektledare Bakgrund till Framtiden

Paraskevi Devreli

Projektassistent/kommunikatör

Mera Kalac

Cirkelledare

Mone Juniku

Cirkelledare

Suzana Trajkovska

Cirkelledare