Vision

Kvinnors Rättigheter

Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter. IKF främjar kvinnors egenmakt.

Jämställdhet

Organisationen strävar efter att skapa förutsättningar där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden. Det innebär även att man har möjlighet att påverka sitt liv och ska inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön.

Ömsesidig Integration

IKFs vision är en värld där jämställdhet och kvinnors rättigheter stärkts, där nationell och global integration bidrar till att människor tar ansvar samt visar ömsesidig respekt och solidaritet.