Ett annat sätt att lära dig svenska på! Här kan du träna på svenska språket genom kroppsspråk, känslor och olika övningar i vardagen. Gruppen väljer ämnen som vi sedan diskuterar tillsammans.