Framtiden Tillhör Alla

Projektets syfte är att motverka ensamhet och isolering bland kvinnor +65 med utländsk bakgrund. Tillsammans med målgruppen undersöks vad som orsakar ofrivillig ensamhet och vad som kan bryta det. Utifrån det utvecklas aktiviteter som på ett konkret sätt ger gemenskap, sociala kontakter och stärkt självförtroende. Det kan vara både spontana (informella) aktiviteter och mer organiserade insatser. Arbetssättet och goda exempel samlas i en handbok och sprids till andra aktörer som vill nå målgruppen. 

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. I samarbete med:  Malmö International Rotary Club, Studieförbundet Vuxenskolan och Boomcom.se 


Kontakt:

Monica Hallworth, projektledare