Inclusive Minds


Syftet med projektet är att stärka den psykiska hälsan och välmåendet hos utrikesfödda kvinnor i Österrike och Sverige, främst i åldern 40-60 år. Detta genom bl.a. ett pedagogiskt brädspel om psykisk hälsa, lokala nätverk samt ökad förståelse hos tjänsteleverantörer och beslutsfattare. Målet är att främja social inkludering.


Projektperiod: 2024-02-01 – 2025-04-30 

Finansieras av: Europeiska Kommissionen

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare