Gender Alliance

Organisationsutveckling för ökad jämställdhet och socioekonomisk integration för utrikesfödda kvinnor i Malmö. Att erbjuda kompetens och nätverk för att främja kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, ekonomisk självständighet och entreprenörsanda.


Projektperiod: 2023-07-01 - 2025-06-30
Finansieras av: Gender Alliance