Ethikas


Ethikas – Empowering Migrant Women Using Design Thinking Approaches for Sustainable Entrepreneurship. 

Projektet avser att stödja kvinnliga migranters sociala och hållbara entreprenörskap genom att utrusta målgruppen med de färdigheter, kunskaper och tankesätt som behövs för att bygga ett system som fungerar för alla: samhället, ekonomin och miljön.

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare