Speak It Up


Speak It Up: Youth Public Speaking Skills Development Towards a Democratic Society in Contemporary Europe

Projektet vill främja aktivt medborgarskap, ungdomars initiativförmåga och sociala entreprenörskap. Målet är att utveckla ett utbildningspaket för utbildare av och arbetsgivare till ungdomar för att hjälpa dem att utveckla och förbättra sina färdigheter i att tala inför publik, öka den demokratiska förståelsen och ta till sig EU:s värderingar på lokal, nationell och europeisk nivå.


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare