BOSS


BOSS - Heritage Business Strategies for Sustainable Development

Projektet syftar till att stödja kvinnors entreprenörskap inom familjeföretag, även i ledande positioner. Målet är att uppmuntra en kultur av lika rättigheter för både män och kvinnor, vilket leder till lika möjligheter och balans mellan arbete och privatliv.

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare