Scroll Off


Projektets syfte är att stärka ungdomar till att bekämpa könsbaserad desinformation och hatpropaganda som sprids via sociala medier. Detta genom att utbilda personer som arbetar med ungdomar om könsbaserad hatpropaganda och desinformation som sprids via sociala medier och hur de kan stötta de ungdomar som utsätts.


Projektperiod: 2024-01-01 - 2025-12-31
Finansierat av: Europeiska Kommissionen

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare