Alla Har Talang

Alla har någonting som de är bra på - det gäller bara att upptäcka sin talang och sedan utveckla den vidare med hjälp av hårt arbete och fokuserad träning.

Inom ramen för vårt Arvsfonden-projekt Tjejdriven har vi under tre år haft förmånen att träffa och arbeta med många ungdomar. Ungdomar som är duktiga på olika saker såsom konst, teknologi, IT, film, sport, matte, filosofi mm. Vi träffade även unga personer som inte kände till sina egna styrkor men gärna ville engagera sig i någonting. 

I Alla Har Talang vill vi skapa ett utvecklande ledar- och mentorskapsprojekt som är baserat på ungas potential och styrkor. Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare i praktiken. Vi vill ge Malmös ungdomar möjlighet att skapa föreläsningar, kurser, workshops, cirklar, turneringar mm. utifrån sina egna intresseområden. Vidare vill vi ge dem möjlighet att upptäcka sina talanger och styrkor för att kunna utveckla dem vidare. Med andra ord så är tanken att ungdomarna ska identifiera sina styrkor, skapa fristående aktiviteter, rekrytera sina deltagare, motivera och leda sina egna grupper enligt ett visst schema. 

Projektets primära målgrupp är ungdomar med utländsk bakgrund mellan 15-25 år. Projektet välkomnar även ungdomar med etnisk svensk bakgrund. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. 


Ladda ner manualen, Insikter kring arbete med och för unga, baserad på vår erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Insikter kring arbete med och för unga - Alla har talang.pdf


Kontakt:

Balqis Khattab, projektledare