Care - Women and competence


Care - Women and competence syftar till att stötta ukrainska kvinnor att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Care erbjuder workshops, studiebesök och individuell coachning, och inte minst får deltagarna en möjlighet att vidga sitt sociala och professionella nätverk genom att bli en del av IKF’s stora nätverk.


Care - Women and Competence finansieras av Europeiska socialfonden.

Samrbetspartners: Skåne stadsmission och Studieförbundet Vuxenskolan


Pågår till 30 september 2023