INCLUSION

Projektet syftar till att främja ukrainska kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i civilsamhället, genom ett vidgat socialt och professionellt nätverk, med arbetsgivare och aktörer i både den privata och offentliga sektorn. 

Projektet erbjuder 

  • Individuell rådgivning - vad är dina intressen och behov
  • Stöd i att skriva CV och Personligt Brev 
  • Karriär-coaching: Kartläggning över mål och vägen dit
  • Kontakter med arbetsgivare 

Vem kan delta? 

Du som är kvinna och från Ukraina, är över 18 år och önskar dig mer kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden. 

Projektet pågår mellan 1 oktober – 31 december, och finansieras av MUCF.