Lokal Valuta - En Idéburen Innovation för Inkludering och Arbetsintegration

För att stärka inkludering och integration på arbetsmarknaden krävs ökade förutsättningar för civilsamhället att vidareutveckla innovativa, skalbara och hållbara lösningar i bred sektorsamverkan.


Projektet möjliggör för näringslivet, civilsamhället, offentlig sektor, akademin och medborgarna/behovsägarna att gemensamt, inom ramen för bostadskvarteret Embassy of Sharing på Hyllie i Malmö, arbeta med den idéburna innovation som handlar om att genom lokala valutor bidra till arbetsintegration och en mer inkluderande och hållbar stad.


Syftet med projektet är att i en tvärsektoriell samverkan, utifrån lärdomar från tidigare genomförda satsningar inom området, undersöka hur lokal valuta kan användas för att möjliggöra ökad arbetsintegration och samhällsinkludering. Projektet ska bidra till att nya lösningar kring lokal valuta som socialt incitamentsprogram tas fram och sprids för att de på sikt ska kunnabidra till att genom lokala stadsutvecklingsprojekt förändra arbetsmarknadsstrukturer och samhällssystem.


Projektet genomförs utifrån ett ändamålsenligt sammansatt partnerskap med Internationella Kvinnoföreningen i Malmö som koordinator i samverkan med företaget Altitude Meetings, näringslivsenheten i Malmö stad samt Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. Projektet finansieras av Vinnova.


Kolla på YouTube om Lokal Valuta - En idéburen innovation för inkludering och arbetsintegration.