ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students


Ett projekt mellan 2019-2021 som syftade till att utveckla de bästa metoderna för att lära sig andra språk. Detta för att främja integration av migranter i deras ankomstländer och för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.

ATLAAS var ett Erasmus+ projekt, av #ProEduca tillsammans med 10 länder och partners (Bulgarien, Tjeckien, Storbritannien, Polen, Rumänien, Spanien, Turkiet, Belgien, Sverige och Finland). 


Youtube
Facebook
LinkedIn

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare