Bakgrund Till Framtiden

Projektet syftar till att främja kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och deltagande i samhällslivet genom att stärka deras tillgång till sociala och professionella nätverk med arbetsgivare och utbildningsanordnare inom privat och offentlig sektor. Målgruppen för främst kvinnor som är födda och har medborgarskap utanför OECD/EU-området.

Projektet finansieras av Asyl, Migrations- och Integrationsfonden via Migrationsverket.

Kontakt

Alejandra Feijóo Carmona, projektledare