Bon Voice-metoden

Bon Voice är en dialogmetod med anor från Antiken och Sokrates. Samtalsformen är strukturerad men tillåtande. Alla synpunkter får plats och alla kommer till tals utan att bli avbrutna. Dialogformen bidrar till nya perspektiv och tankegångar och där frågorna ofta blir fler än svaren, en dialog som stimulerar tankar och väcker nyfikenhet