Business Navigation in Sweden

Business Navigation in Sweden (BNS) är ett projekt som drevs 2016-2019 vars syfte var att hjälpa nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige. 

Mellan 2016-2018 deltog 96 nyanlända kvinnor i projektet, varav 23 startat företag och 95% gått vidare till heltidsstudier, jobb, praktik eller andra AF-insatser.

BNS finansierades av Tillväxtverket, medfinansierat av Arbetsförmedlingen och var ett snabbspår för nyanlända kvinnliga företagare."To me BNS has been very special and helpful. I am very grateful for all the information I received throughout the program. I am super glad for all the like-minded women I met and for the bond we share. Thank you, Ann and Kajsa!" Citat från deltagare