Carpe Sophia

Ett program där utrikesfödda kvinnor har fått stöttning att komma in på arbetsmarknaden. Syftet har varit att deltagarna ska kunna använda sin fulla kompetens i Sverige. Carpe Sophia var en IOP med Malmö Stad 2015-2018. I projektet deltog 63 utrikesfödda kvinnor varav 39 fick arbete motsvarande sin kompetens. 

Klicka här för att se hela filmen!