Equal

I samverkan med Jämställd Utveckling Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan har vi genomfört en omfattande normkritisk studie där 128 utrikesfödda kvinnor och kvinnor med utländskt påbrå svarade på en enkät som handlade om jämställdhet och jämlikhet. Syftet var att ge en röst åt de kvinnor som står utanför jämställdhetsbegreppets norm. Genom en stor enkätstudie, fokusgrupper och lärande storgruppsdialoger tillsammans med målgruppen har vi utvecklat ett underlag som ger andra perspektiv på jämställdhet.

Analysen från enkätstudien och fokusgrupperna kan du läsa här


Resultaten från studien har lett till projektet Equal 2.0 som är en förlängning på Equal där vi har att skapat ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från IKF Malmös medlemmar och målgrupper. 

Syftet med Equal 2.0 är att väcka opinion och diskussion kring jämställdhetsarbete ur ett intersektionellt perspektiv. Hur skapar vi tillsammans ett intersektionellt och inkluderande jämställdhetsarbete?

Materialet tas fram och testas i samarbete medorganisationer och näringsliv. Projektet sker i samarbete med Jämställd Utveckling Skåne, Malmö mot Diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan Malmö och Malmö Universitet.  


Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Kontakt

Kajsa Huss Apetor, projektledare