FLY-IN: Addressing Financial Literacy needs of Young NEET women towards their financial INclusion


I projektet FLY-IN utvecklar vi ett utbildningsprogram för att utbilda ungdomar som kommer från olika finansinstitut, ungdomsgårdar och utbildningsorganisationer som är engagerade i ungdomar, NEETs*, migranter och kvinnors empowerment att utbilda unga kvinnor med dubbel nackdelar (NEET med migrant bakgrund) för att kunna lära sig mer om ekonomi.

*NEET står för ”Not in Education, Employment, or Training” och avser en person som är arbetslös och inte går någon utbildning eller yrkesutbildning.

FLY-INs hemsida

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare