NEWMENNEWMEN syftar till att ersätta stereotypiska föreställningar av traditionella maskuliniteter med ett mer jämlikt perspektiv genom utveckling av alternativa maskuliniteter och emotionell intelligens. Vi kommer att göra detta genom att arbeta med de färdigheter det ger för att dekonstruera stereotyper och roller baserade på traditionell eller hegemonisk maskulinitet. 

Projektet syftar till att ta fram en utbildningsplan om alternativa maskuliniteter för att träna män på arbetsplatsen. Vår målgrupp är alltså arbetstagare och chefer på företag och organisationer.

Projektets vision är att utveckla ett program som har en positiv inverkan på män, så att de kan uttrycka sig på arbetsplatsen utan att känna att de måste agera efter en viss stereotyp. Visionen med projektet är också att stödja kampen mot sexism och att inte tolerera könsrelaterat våld eller någon form av övergrepp.

NEWMENs Hemsida

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare