SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability


Ett projekt mellan 2019-2021 som syftade till att utveckla en visuell metodik för att stötta migranter i ankomstprocessen samt bidra till ökat välbefinnande.

SIMPLE var ett Erasmus+ projekt av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö tillsammans med 6 länder och 7 partners (Italien, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Holland och Sverige) .

www.simple-project.eu


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare