Träffpunkt Lilith

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöd att närma sig arbetsmarknaden och det svenska samhället. Genom sina gemensamma erfarenheter och kunskaper hjälper de varandra och vidgar sina nätverk. Från 2016-2019 hade projektet 96 deltagare varav 7 kvinnor fått jobb, 3 fått praktikplats och 57 gått vidare till SFI eller andra studier efter avslutat program. Träffpunkt Lilith är ett samarbete med Arbetsförmedlingen


Kontakt

Zainab Al Saadi, projektledare