UPSIM - Upskilling Pathways for Social Integration of Migrants


UPSIM är ett projekt i samarbete med Danmark, Tjeckien, Portugal och Frankrike. UPSIM står för Upskilling Paths for Social Integration of Migrants och riktar sig primärt till kvinnliga migranter med liten eller ingen utbildningsbakgrund. 

Syftet är att utveckla en utbildningsplattform för att främja inkludering och inträde på arbetsmarknaden.


UPSIMs hemsida

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare