VICTORUPESI - Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration

VICTORUPESI står för Vocational Innovation using Creative new TechnOlogies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration och är ett samarbete mellan Sverige, Rumänien, Spanien, Slovenien, Serbien och Italien.Baserat på erfarenheterna från Carpe Sophia-projektet är VICTORUPESI ett yrkesmässigt innovationsprojekt som använder teknik för att utveckla nya vägar för anställbarhet och social integration. Kvinnliga migranter kommer att utbildas i IT samt hårda och mjuka färdigheter för att sedan matchas till de lokala företagens behov.


VICTORUPESI hemsida


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare