Young Women Leaders

Ett projekt mellan 2020-2022 som syftade till att stärka unga kvinnor till att bli framtidens ledare genom ett komptetenshöjande program via en digital plattform. 

Projektet riktade sig till unga kvinnor i åldern 18-30 år och var ett samarbete mellan Sverige, Rumänien, Polen och Italien. 


Young Women Leaders hemsida/e-learning platform

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare